Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 22.07.2019 15:06:29 

Energie vesmíru je energí v nás.

Meditace

 

 

 

Začínáme s meditací

Najděte si místo kde budete mít klid, zaujměte pohodlnou pozici v leže nebo v sedě a připravte se. Já většinou před meditací dělávám takzvanou před meditační přípravu. Znamená to, že uvolníte celé tělo. Takže pokud chcete, tak zakružte rameny. Cítíte to teplo co v té oblasti je? Tak takhle postupujte od nohou a skončíte u hlavy. Tato příprava pro správnou meditaci není nutná.

 A můžeme začít. Klasická meditace má za úkol zklidnění mysli, být koncentrovaný, bez myšlenek, uvolněný. Zaujměte pozici a soustřeďte se na dech. Nadechujte nosem zhluboka, tak abyste využívaly i ty části plic, které normálně nevyužíváte. Naplňte dechem hrudník až se vám zdvihnou ramena a bříško. Pak vydechněte pomalu ústy. Vydechujte až do poslední kapičky dechu, až se vám stáhnou ramena a bříško úplně stlačíte dovnitř.  Dělejte to tak dlouho, až se vám to bude zdát normální, až to nebudete kontrolovat a budete tím stylem dýchat bez myšlenky. Jakmile to máte tak to pozorujte, vnímejte jak do vás vzduch vstupuje. Jak putuje až do plic a ty se díky jemu zvětšují. A pak jak jde zase ven z těla. Nebo se soustřeďte na hrudník a vnímejte jak se zvedá a pak zase klesá. Pozorujte jak myšlenky přicházejí a odcházejí. Nezasahujte, nerozvíjejte je dál, nechte je zase odejít. Časem přestanou přicházet úplně. Tohle by měl být cíl naší dnešní meditace.

Takovéto dýchání způsobí okysličení krve, na které většinou nejsme zvyklí a tak nejspíš pocítíme euforii, jako při opilosti. Proto tak dýcháme jen několik dechů a při každém dalším cvičení přidáváme několik dechů navíc. V meditaci můžeme dál pokračovat klidným uvolněným dýcháním.

 

Cesta vědomí čakrami


 

Text je sestaven tak, že pasáže k jednotlivým čakrám lze vyjmout, kdys chtěl(a) pracovat přednostně pouze s jednou čakrou. Úvodní pozorování dechu a závěr by však nikdy neměly chybět.

Jemná vůně vůně z aromatické lampy nebo hořící tyčinky, stejně jako přítomnost vibrace krystalů, jsou vhodným doplněním cesty. Zážitek může prohloubit tlumená hudba v pozadí.

Text ti může předčítat přítel, se kterým se cítíš uvolněně, nebo si jej můžeš namluvit na diktafon či kazetu.


 

Zavři oči a vnímej chvíli svůj dech. Pouze ho pozoruj, prociťuj nádech a výdech, aniž bys ho chtěl(a) nějak ovlivňovat. Každým dechem se uvolňuješ a klesáš hlouběji a hlouběji do stavu příjemného klidu a vnitřního míru ... Pauza.

1. Zaměř nyní pozornost ke svojí první čakře, která se otevírá směrem dolů na spodní části pánve. Setrvej tam, bez úmyslu, bez očekávání. Pouhá tvoje pozornost způsobuje jemné oživení této čakry. Cítíš, jak se začíná pomalu a souvisle otáčet. Proudí v ní teplá pulzující energie. Vybuzuje ve svém nitru postupně jasné intenzivně červené světlo. V pulzujících proudech posílá tvá první čakra svoji energii stále hlouběji do tvého těla. Krví je roznášena do všech buněk, naplňuje je klidným teplem a základní životní silou. Odevzdáváš se zcela tomuto pulzujícímu proudu míruplné síly v sobě...

Vnímej jak se tvoje první čakra stále více otevírá a nechává do tvého těla proudit čerstvou energii Země. Sleduj tuto energii k jejímu zdroji, stále hlouběji do Země, až k jejímu centru, které žhne právě takovým intenzivně červeným světlem jako tvoje první čakra. Stálý proud energie proudí z nejvnitřnějšího jádra naší mateřské planety skrze různé vrstvy Země do tvé čakry. Prožíváš skrytou sílu Země...

Tvoje tělo bylo z této síly vytvořeno, je jí udržováno a živeno. Je to táž energie, která vytvořila přírodu naší planety, těla rostlin, zvířat i lidí. Jsi jí bytostně spojen se Zemí a se všemi jejími tvory. Stejná životodárná síla, která je v nich, pulzuje i v tobě. V bezpečí koloběhu živoucí Země svěřuješ se zcela jejím ochranným, vyživujícím a uzdravujícím energiím...

Až se z této vnitřní cesty navrátíš, zůstaneš spojen(a) s pramenem neutuchající životní energie, která do tebe první čakrou bez ustání proudí. Klidný(á) a uvolněný(á) se postavíš k životu, naplněn(a) vděčností a láskou k této nádherné planetě, která je tvou vlastí. Pauza.

2. Zatímco tě dále proniká pulzující síla Země, obrať svoji pozornost ks druhé čakře, která se otevírá asi šířku dlaně pod pupkem směrem dopředu. Vnímej tuto oblast, bez očekávání, bez cíle. Tvoje pozornost druhou čakru oživuje. Pocítíš tam jemné otáčení, které plynulejší a živější než v první čakře. Působí jako vír živoucí teplé vody, jako krouživý tanec proudící energie. Každou další otáčkou s v jejím středu zesiluje oranžové světlo. Jeho vibrace šíří a pronikají ve stále se zvětšujících kruzích tvé tělo, splývají s oběhem tvé krve a s očistným proudem mízy. Celé tvé tělo se stává jediným živoucím proudem...

Proudící energie se dále rozpíná, vyzařuje ze všech tvých pórů, až tě zcela zaplaví a obklopí. Halí tě do sebe, nese tě a něžně tě houpá. Cítíš hluboké bezpečí a zcela se odevzdáváš vlnám a proudům této vody života. Tvá duše se stále více otevírá její očistné plodivé síle. Ucpané kanály se uvolňují, dávno zapomenuté pocity se probouzejí. Ze všech stran do tebe proudí nový život...

Živoucí proud se rozpíná stále dál a stává se mořem, jehož teplé vlny tě láskyplně houpou a unášejí. Nad tebou se klene široké nebe. Na obzoru vychází velké oranžové ranní slunce a zaplavuje nebe i moře oranžově zlatým světlem. Je to jako bys procitl(a) do prvního rána v novém světě. Zaplavuje tě pocit štěstí a šíří se ve vlnách vším stvořeným. Cítíš, že oplodňující život všeho stvořeného tepe i tobě. Život v tobě začíná plynout s životem všeho stvořeného a ty se tomuto proudu života s plnou důvěrou oddáváš...

Až se z této cesty navrátíš, zůstaneš už stále spojen(a) se zdrojem oplodňujícího života uvnitř sebe. Jsi otevřený plodivé, rodící síle Stvoření, otevřený zázraku života, který tě prostupuje a obklopuje. Pauza.

3. Nech sebou dále proudit vodu života a přemísti svoji pozornost ke třetí čakře, která se otevírá dopředu několik centimetrů nad tvým pupkem. Zůstaň zde bez úmyslu, bez cíle. Tvá pozornost způsobí pozvolné oživení čakry. Cítíš zde stav své síly. Akceptuj ho takový, jaký je. Tvůj souhlas čakru více a více uvolňuje. Začíná se otáčet a budí pocit tepla a síly. Uprostřed rotující energie vzniká zlatožluté jakoby sluneční světlo. Jeho záře postupně sílí jako světlo vycházejícího Slunce. Jeho teplé paprsky prosycují tvoje tělo svým blahodárným světlem a teplem. Odevzdáváš se uvolněně a blaženě tomuto světlu. Světlo proniká do nejhlubších koutů tvé duše a naplňuje tě průzračností a jasem. Všechny stíny mizí. Z centra uprostřed tvého těla prozařuje sluneční světlo celé tvé bytí, až ucítíš jen mír, sílu a zlaté světlo...

Zlaté světlo vyzařuje z tvého těla, celého(celou) t zahaluje do obalu z vibrujících zářivých vln a posílá svoje hřejivé paprsky dále do světa. Tvoje čakra solar-plexu se stala sluncem s nejjasnější září, nevyčerpatelným zdrojem životadárného tepla, síly a světla...

Až se z této cesty vrátíš, vytvoříš si z tohoto zdroje světla, ze svého vnitřního centra, svůj život. Světlo z tebe září ven do světa na všech úrovních, svítí na lidi, zvířata i rostliny, na všechno co tě obklopuje... Pauza.

4. Teplá sluneční záře tě stále naplňuje a ty přecházíš svojí pozorností k čakře srdce, která se otevírá ve výšce srdce uprostřed hrudi. Vnímej ji bez očekávání, bez cíle. Pouhá tvoje pozornost čakru oživí. Začíná kmitat v jemných vlnách kroužící energie. Jemnost jejích vibrací vybudí v jejím nitru růžovou záři se svítivě zeleným okrajem. Působí jako něžný květ obklopený zelenými lístky. Pozoruješ-li dále, cítíš, jak se tento květ pomalu a opatrně stále více otevírá, až odhalí ve svém středu zlatě zářící srdce. Tato záře vychází z květu té čakry ven a obklopuje tě vibracemi lásky a harmonie. Cítíš se měkce nesen(a) na andělských rukou, jsi pochopen(a) ve své nejvnitřnější touze po lásce. Zcela se těmto pocitům oddáváš...

Cítíš jak ze zlatého středu tvého srdce vystupuje hluboká radost, úsměv, vnitřní štěstí. Je to jako by odtud zazněla zázračná hudba. Její vibrace se šíří tvým tělem a vzbuzují vlastní melodie. Vnikají do tvé duše a naplňují ji láskou a harmonií. Naplňují i prostor kolem tebe, pronikají do hloubek Stvoření. A odevšad ti zní v odpověď hudba, která se spojuje s hudbou tvého srdce v dokonalou symfonii. Otvírá ti bránu k jiné rovině světa – prožíváš, že vibrace lásky a radosti prostupují celé Stvoření. Společně se vším stvořeným sdílíš vibrace této hudby všepronikající, božské lásky...

Až se z této cesty vrátíš, nebudeš už nikdy sám(sama). Čakrou srdce zůstaneš navždy spojen(a) se srdcem celého Stvoření. Pauza.

5. Zatímco v tobě dál zní hudba tvého srdce, přenes lehce svoji pozornost ke své páté čakře. Ústí dopředu a má ještě jedno menší vyústění dozadu. Vnímej toto místo bez jakéhokoliv očekávání nebo cíle. Tvoje pozornost čakru oživí. Cítíš, jak začíná vibrovat v nekonečně jemné energii. Jemnost jejích vibrací vyvolá v jejím nitru průzračné zářivě bleděmodré světlo. Jsou to vibrace modrých nebeských dálek, které zde mají svůj domov. Necháš tyto jasné světelné vibrace, aby se v tobě rozprostřely a naplnily celé tvoje bytí....

Život v tobě nabývá na jasnosti a šíři, stává se svobodným a neohraničeným jako samo nebe.Všechno z tvého vnitřního i vnějšího světa v něm má místo, podobně jako nebe v sobě dává žít všem hvězdám, planetám a sluncím. Všechno v tobě a ve tvém životě dostává své místo, něco odchází a nové přichází, a ty necháváš probíhat tento zázračný tanec života v jeho neohraničenosti, která je tvým vlastním bytím.

Cítíš, že všechno může zůstat jak je, cokoliv může nastat nebo naopak přestat. V této svobodě a šíři svého vědomí se cítíš úplný a zdravý. Široký nebeský prostor v tobě zaplňuje pocit štěstí. Jsi zcela klidný a najlížíš do toho nekonečného prostoru. Stáváš se vědomě kanálem pro poselství, která zde tvá nejvnitřnější duše přijímá...

Až se navrátíš z této cesty, budeš mít ten široký světlý nebeský prostor stále v sobě. Přijmeš sám sebe takového, jaký jsi, a necháš energii volně a svobodně plynout. Pauza.

6. Při přetrvávající zářivě jasné neohraničenosti v sobě obrať svoji pozornost k šesté čakře, která se otvírá dopředu těsně nad obočím uprostřed čela. Vnímej toto místo bez úmyslu, bez cíle. Tvoje pozornost čakru oživí. Sleduješ, jak se začíná pomalu otáčet. Její vibrace jsou tak jemné, že jsou sotva postřehnutelné.Vzbuzuje pocit živého ticha. Z hloubi tohoto ticha začíná zvolna svítit jasné indigově modré světlo. Je to světlo hluboké noci s její skrytou životadárností v nekonečnosti prostoru. Jdi svou vědomou pozorností do tohoto světla, nech svoje vědomí stále více prostoupit jeho klidným třpytem...

Čím déle spočíváš svou pozorností u tohoto tmavomodrého světla, tím hlubší a jemnější roviny jeho záření zažíváš. Jeho vibrace tě uklidňují, otevírají a rozšiřují. Ticho v tobě se prohlubuje. Myšlenky zůstávají jen někde na povrchu. Celé tvé vědomí se naplňuje klidnou září tohoto tichého světa. Noříš se hlouběji a hlouběji do modrého ticha a blížíš se všudepřítomnému zdroji tohoto světla, prameni, odkud vychází. Je to oblast dokonalého klidu v tobě, kde jsi i ty zcela klidný a pozorný. V této tiché rovině bytí sídlí poznání, které k tobě přichází jako intuice, v podobě obrazů, zvuků, pocitů nebo bezprostředních vhledů. Zde jsi spojen s kosmickou inteligencí, zde se otvíráš univerzálnímu duchu, který působí v tobě stejně jako v celém Stvoření...

Až se vrátíš z této cesty, půjdeš životem s větší bdělostí, s tichou otevřeností pro pravdy skryté za vnějšími formami světa. Pauza.

7. Zůstaň v hlubokém modrém tichu a přenes nyní svoji vnitřní pozornost na korunní čakru, která se otvírá nad středem tvé hlavy směrem vzhůru. Setrvej tam bez úmyslu, bez cíle. Tvoje pozornost otvírá zcela pomalu a jemně tuto bránu. Září v ní jasné fialové světlo. Je to jako bys vstoupil na nějaké posvátné místo, do chrámu fialového světla, směrem vzhůru otevřeného. A odtud, shora, se rozlévá nové zářivě bílé světlo, které v sobě současně obsahuje všechny barvy. Jako ze sprchy se na tebe shora snáší jako požehnání. Každý pór tvého bytí se mu otevírá, přijímá ho, dokud tě zcela nenaplní...

Je to světlo bez hranic, bez času. Poznáš, že svítí od prvopočátku v tobě stejně jako v nitru srdce celého Stvoření. V tomto dokonalém světě splýváš se všudypřítomným božským Bytím. Jeho třpyt je absolutně tichý, a přece v sobě skrývá všechnu hudbu. Je klidnější, než vycházející Slunce, a přesto plodí veškerý tanec života v jeho nekonečné přítmnosti. Spočívej v tomto světle bez přání a chtění. Tady jsi doma, tady jsi u cíle svojí cesty...

Trochu toho světla už v tobě bude stále svítit. Nech ho, ať svým jasem prozařuje tvůj život a tvůj svět. Pauza.

Obrať teď pozornost opět ke svému tělu. Několikrát se zhluboka nadechni a vydechni, narovnej se a protáhni, až se zas budeš plně cítit Tady a Teď ... V klidu a bez spěchu otevři oči ...


 

Něco z těchto zážitků v tobě doznívat a přeměňovat tvůj život. Bude probíhat samovolně, nesnaž se tomu pomáhat nebo to urychlovat. Kdykoliv se ti bude chtít, můžeš si cestu zopakovat. Avšak ponech své duši dost času ke zpracování prožitků. Tvoje cesta bude pokaždé trochu jiná. Když ji budeš podstupovat pravidelně, budou tvé zážitky postupně stále hlubší a jasnější a budou stále více ovlivňovat tvůj každodenní život.

Citace z knihy Shalily Sharamon a Bodo J. Baginského "Základní kniha o čakrách"


 

 

 

 

Meditace na rozsvícení vlastního vnitřního světla

Pohodlně se posaďte, lehněte si, přikryjte se, prostě si zvolte polohu, která je vám v této chvíli nejbližší a nepohodlnější. Takovou polohu, která vás nejvíc rozmazlí. Možná bude i důležité zvolit správnou chvíli, kdy vás nebude nikdo rušit.

Vylaďte se tak, abyste si byli sami sebe vědomi. Stačí jen říci, zamýšlím si být sebe sám vědom.

Vyslovte prosbu: mí duchovní průvodci, prosím, pomozte mi rozsvítit mé duchovní světlo trvale a jasně, abych zářil jako hvězda.

Zavřete oči a vězte, že jste zářivou bytostí univerza.

Nyní cítíte bytosti světla, jejich energie. Vstupujete s nimi do svého duchovního srdce, nekonečného prostoru a vy vidíte jasný zářivý bod. Jeho záře je silná, čistá, magneticky vás to táhne do něj vstoupit. Plně si jste vědomi, že je to vaše záře, teplé, hřejivé světlo, plné lásky. Cítíte hmatatelně různé barvy, jejich sílu, intenzitu, kvalitu, možnosti, slyšíte jemné tóny, cítíte jejich vůni. Cítíte své hluboké spojení se sebou samým.

Vyberte si nějakou barvu a úplně se v ní rozpouštíte, zní jemně a také jemně voní. Barva se stává jemnější a kvalitativně silnější, jemně voní.

Zůstáváte svým vědomím stále ve svém srdci a nyní si začínáte uvědomovat i své tělo, svá jemněhmotná těla, jejich ohraničení, vidíte je zřetelně a jasně a jen myšlenkou do nich posíláte barvu svého srdce. Vedete světlo dolů chodidly až do lůna země, tam se vaše světlo ukotvuje, nahoru hlavou - tam se zastavíte a dovolíte světlu omýt celý prostor a vzbudit nové světelné programy. Jak vás vede vaše intuice, omýváte světlem každý prostor.

Nyní se na sebe podíváte a vidíte, jak vaše tělo i těla jemněhmotná jsou plná záře, zpívají v harmonii a krásně voní. Vidíte, jak krásná světelná, zářivá, voňavá bytost jste. Rozhlédnete se kolem sebe a vidíte, jak kolem vás je mnoho zářivých bytostí, bytostí světla. Cítíte sounáležitost a lásku, hlubokou radost a uvědomujete si, jak je život, jenž držíte ve svých rukou vzácný, jaký báječný dar jste dostali.

Máte-li chuť podívejte se na záležitost, které vás nejvíc trápí očima toho světla, beze strachu a s plným vědomím lásky. Jsou vaší součástí na cestě, jsou to vzácné drahokamy, které vás dovedly až sem na toto místo plné záře. Vidíte, že máte mnoho síly a odvahy tyto záležitosti řešit a tuto sílu si s sebou vzít a jít s vědomím láskyplné síly a obrovské pomoci a podpory ostatních bytostí je řešit, přečkat, léčit.

Udržujte si toto vědomí lásky a síly a nekonečné jásavé radosti, vůně a světla. Pošlete toto uvědomění a lásku, kam potřebujete, pokud to tak cítíte.

Vězte, že jste tato silná zářivá bytost stále, kdykoliv a v jakékoliv situaci.

Opakujte tuto meditaci kdykoliv budete potřebovat, nechte se vést svou intuicí, rozhodně jste to vy a také vaši průvodci, kdo ví nejlépe, kudy světlo vést.

Meditace je skutečně naplněna světlem, její postup je obrazný a nemusí vyhovovat každému. Jen přivede léčivé bytosti a anděly ku pomoci.

Přeji vám na vaší cestě harmonii, lásku.

Zdroj http://dusecz.com/?akce=zobraz&clanid=3248

TOPlist